szybka informacja

img flag pl

Oferujemy:

  • wsparcie przy uporaniu się z przeżytą przemocą
  • wsparcie przy obchodzeniu się z urzędami
  • wsparcie przy pytaniach prawnych i finansowych
  • pośrednictwo przy dalej wiodących propozycjach porady i pomocy
  • propozycję rozmów z członkami rodziny / z zaangażowanymi
  • pierwszą poradę po policyjnym odrzuceniu
  • poradę odnośnie ustawy o przemocy

Przyjęcie:

Po osobistej rozmowie doradczej jest przyjęcie, w przypadku wolnych miejsc, natychmiast możliwe.

Synowie, do ukończenia 18-stego roku życia, mogą równiez zostać przyjęci.

Jesteśmy osiągalni pod tel.: 0451-71628 albo 705185, osobiście od 9:00-16:00 od poniedziałku do piątku w 23552 Lübeck, Hartengrube 14-16.

Jeżeli pod wpływem stresu lub braku czasu nie uda się Pani wziąć ze sobą najważniejszych rzeczy, może je Pani przy pomocy jednej z naszych pracownic lub policji zabrać ze swego mieszkania w późniejszym terminie.

Najważniejsze dokumenty / rzeczy
osobiste

kobietadziecko
dowód osobisty / paszport  x  x
akt urodzenia  x  x
akt ślubu  x  
książeczka zdrowia ciężarnej    x
karta ubezpieczenia zdrowotnego  x  
książeczka szczepień  x  x

zaświadczenie o prawach rodzicielskich

 x  
zaświadczenie z urzędu pracy  x  
karta podatkowa  x  
umowa o pracę  x  
pozwolenie na pracę  x  
pozwolenie na pobyt  x  x
umowa najmu mieszkania  x  
dane banku / karta bankomatowa  x  
pieniądze / biżuteria  x  
     
rzeczy do ubrania  x  x
przybory szkolne    x
ew. lekarstwa  x  x
klucze do mieszkania  x  
wózek dziecięcy    x
butelka dla dziecka    x
ulubione zabawki    x